Reklamacje

Jestem tu by pomagać i służyć wsparciem. W przypadku zgłoszenia reklamacji zadbam o to, żeby proces jej obsługi prowadzony był na jak najwyższym i satysfakcjonującym Cię poziomie.

Zgłaszanie reklamacji

Dla sprawnego przebiegu procedury reklamacyjnej, w mailu należy zawrzeć poniższe informacje:

  • imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli życzysz sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej
  • datę nabycia towaru,
  • rodzaj reklamowanego towaru,
  • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
  • Twoje żądanie, a także preferowany przez Ciebie sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie).

Proszę, abyś wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczył nam wadliwą rzecz oraz dowód jej zakupu: nr zamówienia bądź fakturę, data sprzedaży, rodzaj sprzedanego produktu, jego cena.

W celu złożenia reklamacji napisz do mnie maila na adres bok@littleformstudio.com

Spakuj paczkę.Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem w przesyłce. Prosimy, aby reklamowany towar był czysty i suchy.

Zaadresuj i wyślij przesyłkę na adres

LITTLE FORM STUDIO Agata Sikorska,
ul. Gieysztora 2/48,
02-999 Warszawa
z dopiskiem: REKLAMACJE
.

Zasady rozpatrywania reklamacji

O sposobie ustosunkowania się do żądań określonych z zgłoszeniu reklamacyjnym zostaniesz poinformowany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z Twoimi żądaniami, możesz zwrócić się do Sprzedającego o ponowne rozpatrzenie reklamacji.

Zgłoszenie uszkodzenia podczas dostawy

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki spisz protokół szkody kurierskiej.

Kurier powinien posiadać odpowiedni wzór protokołu. Najlepiej dokonać tego w momencie odbierania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu.

Wypełnij formularz zgłoszenia szkody podczas dostawy. Zadzwoń na infolinię danej firmy kurierskiej lub napisz maila załączając skan protokołu szkody i skan formularza zgłoszenia szkody podczas dostawy. Następnie skontaktuj się z nami pisząc na adres bok@littleformtudio.com  w celu określenia możliwości dochodzenia roszczeń za uszkodzenie  towaru.

Są dwie możliwości:
1. Sam składasz wniosek do firmy kurierskiej o odszkodowanie z tytułu ubytku przesyłki.
2. Zrzekasz się praw z tytułu dochodzenia roszczeń  za ubytek towaru od firmy kurierskiej na rzecz sklepu Little Form Studio tutaj prosimy o kontakt mailowy: bok@littleformstudio.com