Reklamacje

Jestem tu by pomagać i służyć wsparciem. W przypadku zgłoszenia reklamacji zadbam o to, żeby proces jej obsługi prowadzony był na jak najwyższym i satysfakcjonującym Cię poziomie.

Zgłaszanie reklamacji

Dla sprawnego przebiegu procedury reklamacyjnej, w mailu należy zawrzeć poniższe informacje:

  • imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli życzysz sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej
  • datę nabycia towaru,
  • rodzaj reklamowanego towaru,
  • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
  • Twoje żądanie, a także preferowany przez Ciebie sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie).

Proszę, abyś wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczył nam wadliwą rzecz oraz dowód jej zakupu. Może to być na przykład kopia paragonu fiskalnego lub faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód, który będzie pomocny w ustaleniu takich okoliczności, jak: data sprzedaży, rodzaj sprzedanego produktu, jego cena.

W celu złożenia reklamacji możesz skorzystać z formularza reklamacji: 

Wzór formularza reklamacji

Skorzystanie z formularza reklamacji nie jest jednak konieczne do złożenia reklamacji. Stanowi on jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, nie musisz korzystać, ani się nim kierować.

Wypełniony formularz odeślij na adres 

LITTLE FORM STUDIO Agata Sikorska,
ul. Marszałkowska 4 lok.8
00-590 Warszawa
z dopiskiem: REKLAMACJE

lub na adres bok@littleformstudio.com 

Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem w przesyłce. Prosimy, aby reklamowany towar był czysty i suchy.

Zaadresuj i wyślij przesyłkę na adres

LITTLE FORM STUDIO Agata Sikorska,
ul. Gieysztora 2/48,
02-999 Warszawa
z dopiskiem: REKLAMACJE
.

Zasady rozpatrywania reklamacji

O sposobie ustosunkowania się do żądań określonych z zgłoszeniu reklamacyjnym zostaniesz poinformowany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z Twoimi żądaniami, możesz zwrócić się do Sprzedającego o ponowne rozpatrzenie reklamacji.

Zgłoszenie uszkodzenia podczas dostawy

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki spisz protokół szkody kurierskiej.

Kurier powinien posiadać odpowiedni wzór protokołu. Najlepiej dokonać tego w momencie odbierania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu.

Wypełnij formularz zgłoszenia szkody podczas dostawy. Zadzwoń na infolinię danej firmy kurierskiej lub napisz maila załączając skan protokołu szkody i skan formularza zgłoszenia szkody podczas dostawy. Następnie skontaktuj się z nami pisząc na adres bok@littleformtudio.com  w celu określenia możliwości dochodzenia roszczeń za uszkodzenie  towaru.

Są dwie możliwości:
1. Sam składasz wniosek do firmy kurierskiej o odszkodowanie z tytułu ubytku przesyłki.
2. Zrzekasz się praw z tytułu dochodzenia roszczeń  za ubytek towaru od firmy kurierskiej na rzecz sklepu Little Form Studio tutaj prosimy o kontakt mailowy: bok@littleformstudio.com